Задача №3

Решение

Мат.ожид.А = (400-300)*0,2+(800-500)*0,45+(1100-800)*0,35= 260

Мат.ожид.Б = (300-290)*0,3+(850-670)*0,6+(1300-980)*0,1 = 143

Дисперсия А= (100-260)2*0,2+(300-260)2*0,45+(300-260)2*0,35 = 8800

Дисперсия Б= (10-143)2*0,3+(180-143)2*0,6+(320-143)2*0,1=9261

Средн.квадр.отклон. А= корень(дисперсии)= 93,8

Средн.квадр.отклон. Б = 96,2

Коєф.вариац.А = (ср.кв.откл/мат.ож)*100% = 36,08

Коєф.вариац.Б = 67,29

Задача№2. Фірма є виробником молочної продукції. Один з продуктів — вершкове масло — постачається на зовнішній ринок у ящиках. Витрати на виробництво одного ящика дорівнюють 260 грн, на транспортування його замовнику — 50 грн. Фірма продає кожен ящик за ціною 540 грн. Якщо ящик з продукцією не продається протягом місяця, то фірма не одержує доходу і зазнає додаткових збитків — 45 грн за ящик.

Адміністратор має вирішити, яку кількість ящиків масла варто виробляти протягом місяця за умови Задача №3, що попит на масло, виражений у кількості ящиків, планується 50, 60, 70, 80 і 90 ящиків, а відповідні ймовірності попиту дорівнюють 0,1; 0,15; 0,2; 0,35; 0,2. Зробіть прогноз щодо найкращої стратегії адміністратора стосовно міри ризику.

Решение

Спрос Предлож
=(540-260-50)*50 = 11500
=(540-260-50)*50 – 10*45 = 11050 =(540-260-50)*60 = 13800
=(540-260-50)*50 – 20*45 = 10600 =(540-260-50)*60 – 10*45 = 13350 =(540-260-50)*70 = 16100
=(540-260-50)*50 – 30*45 = 10150 =(540-260-50)*60 – 20*45 = 12900 =(540-260-50)*70 – 10*45 =15650 =(540-260-50)*80 = 18400
=(540-260-50)*50 – 40*45 = =(540-260-50)*60 – 30*45 = =(540-260-50)*70 – 20*45 = =(540-260-50)*80 -10*45 = =(540-260-50)*90 = 20700
вероятность 0,1 0,15 0,2 0,35 0,2

Мат.ожид.1 = 11500*0,1+11500*0,15+11500*0,2+11500*0,35+11500*0,2 = 11500

Мат.ожид.2 = 13525

Мат.ожид.3 = 15137,5

Мат.ожид.4 = 16200

Мат.ожид.5 = 16300

Дисперсия1= (11500-11500)2*0,1+(11500-11500)2*0,15+(11500-11500)2*0,2+(11500-11500)2*0,35+(11500-11500)2*0,2 = 0

Дисперсия2= 680625

Дисперсия3 = 3232969

Дисперсия4 = 8016250

Дисперсия5 = 11646250

Средн.квадр.отклон. 1= корень(дисперсии)=0

Средн.квадр.отклон. 2 = 825

Средн.квадр.отклон. 3 = 1798,046

Средн.квадр.отклон. 4 =2831,298

Средн.квадр.отклон. 5= 3412,66

Коєф.вариац.1 = ср.кв.откл/мат.ож = 0

Коєф.вариац.2 =6,09

Коєф.вариац.3 = 11,87

Коєф.вариац. 4= 17,47

Коєф.вариац.5 = 20,93

Задача №3

Виграші при реалізації кожної стратегії

та ймовірності зовнішньоекономічних умов

Стратегії, Sі Прибуток за варіантами ситуацій
S1
S2
S3
S4
S5
S6
Рі 0,64 0,18 0,05 0,08 0,05

Визначення середньої ефективності кожної стратегії Задача №3:

(1)

де і — номерстратегії;

j — номер зовнішньоекономічної умови;

aij — прибуток, який може отримати фірма від і-стратегії за j-умов.

Результати розрахунків подано в табл.


documentahgnutl.html
documentahgocdt.html
documentahgojob.html
documentahgoqyj.html
documentahgoyir.html
Документ Задача №3